Μαύρο σφράγισμα

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 άρχισε να αναπτύσσεται ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με την επικινδυνότητα του αμαλγάματος (μαύρα σφραγίσματα).

Τα λεγόμενα μαύρα σφραγίσματα είναι ένα αμάλγαμα δηλαδή μείγμα, το οποίο αποτελείται από υδράργυρο (Hg), άργυρο, χαλκό, κασσίτερο και ψευδάργυρο. Η παρουσία των διαφορετικών μετάλλων στην σύνθεση του οδοντιατρικού αμαλγάματος έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία γαλβανικών ρευμάτων (ηλεκτρικών ρευμάτων), δηλαδή την διάλυση των παραπάνω μετάλλων υπό την μορφή ιόντων που μολύνουν τον οργανισμό μας. Η ύπαρξη άλλων εμφράξεων από αμάλγαμα ή άλλων εμφράξεων από προσθετικές αποκαταστάσεις (π.χ. γέφυρες) αυξάνει τον βαθμό διάλυσής τους. Πλήθος ερευνητικών εργασιών αναφέρονται στην εκπομπή ατμών Hg. Η σύγχρονη αναλυτική τεχνολογία που δίνει την δυνατότητα ανίχνευσης μεταλλικών στοιχείων της τάξης του ενός μέρους στο δισεκατομμύριο (σε επίπεδο βάρους αυτό μεταφράζεται 1γρ στους χίλιους τόνους).

Ένας τρόπος που χρησιμοποιείται είναι η ανίχνευση του προσλαμβανομένου Hg στην συγκέντρωση αυτού στα ούρα, αίμα ή και στους διαφόρους ιστούς. Η ημερησία ποσότητα Hgπου λαμβάνουν άτομα που φέρουν έμφραξη αμαλγάματος υπολογίζεται ότι κυμαίνεται στα 3-17 μgrμε μέση τιμή τα 8μg. Στην περίπτωση αυτή οι συγκεντρώσεις του Hgείναι στα ούρα 2,3ng/l, στο αίμα 0,77μg/l, στους νεφρούς 71 μg/Kg, στον εγκέφαλο 12μg/Kg. Οι έρευνες συμφωνούν ότι υπάρχει συσχέτιση του ανιχνευομένου Hg με τον αριθμό των εμφράξεων που φέρει το άτομο στην στοματική κοιλότητα. Επίσης, έχει καταγραφεί ότι οι ατμοί του Hgστον εκπνεόμενο αέρα ατόμων με εμφράξεις αμαλγάματος βρίσκονταν πριν την μάσηση στα 2,2 ngκαι μετά στα 18,98 ng. Ακόμη, άτομα που φέρουν περισσότερες από 12 εμφράξεις προσλαμβάνουν 29 μgHgτην ημέρα έναντι 8 μgπου προσλαμβάνουν άτομα με 4 εμφράξεις.

Κάθε μαυρο σφράγισμα ελευθερώνει καθημερινά 10mgrHg τα οποία συγκεντρώνονται κυρίως στον εγκέφαλο, ήπαρ, νεφρούς. Ο Hg ενοχοποιείται για τις εξής βλάβες:

  • Νευρολογικά προβλήματα: κακή διάθεση, αϋπνία, προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης
  • Ορμονικά προβλήματα: δυσλειτουργία θυρεοειδούς και επινεφριδίων, ατροφία προστάτη ή νεφρών
  • Προβλήματα του αναπαραγωγικού συστήματος (μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων και ανικανότητα γονιμότητος)
  • Προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα: αρθρίτιδα, διαβήτης και διάφορα αυτοάνοσα όπως ParkinsonAlzheimer, Συστηματικός Ερυθυματώδης Λύκος, Ψωρίαση κ.α.
  • Αλλεργικές καταστάσεις, όπως άσθμα, δερματίτιδες κτλ.
  • Καρδιαγγειακές καταστάσεις όπως: ταχυκαρδία, στηθάγχη, υπέρταση, υπόταση
  • Χρόνιες παθήσεις ματιών: αδυναμία διαχωρισμού χρωμάτων, καταρράκτης
  • Φλεγμονές στην στοματική κοιλότητα: εντοπισμένη ουλίτιδα, κακοσμία, μεταλλική γεύση, λευκοπλακία.

Σε διεθνή βιβλιογραφία πάνω από 60.000 κλινικές περιπτώσεις με την απομάκρυνση των εμφράξεων οδήγησε σε πλήρη αποθεραπεία ή βελτίωση των άνω προβλημάτων υγείας.

Είναι επίσης γνωστό ότι ο Hgμπορεί να διασχίσει τον πλακούντα από την μητέρα στο έμβρυο και επίσης μπορεί να ανιχνευθεί στο μητρικό γάλα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία σύνδεσης μεταξύ της χρήσης αμαλγαμάτων και γενετικών ατελειών ή ανωμαλιών.

Η επιτροπή τοξικότητος συμφώνησε με την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  ότι θα πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν η τοποθέτηση ή αφαίρεση των εμφράξεων από Hgκατά την διάρκεια της κυήσεως, κυρίως τις πρώτες 20 εβδομάδες αυτής. Επίσης, η Αμερικανική Εταιρεία κατά του Αυτισμού έχει αποφανθεί το 2010 ο,τι τα βαρέα μέταλλα (μεταξύ αυτών και ο Hg) είναι μια από τις αιτίες εμφάνισης του αυτισμού στα παιδιά.

Επομένως και με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η σταδιακή αντικατάσταση των μαύρων σφραγισμάτων από ακίνδυνα για τον οργανισμό υλικά, τα οποία προσδίδουν και καλλίτερο αισθητικό αποτέλεσμα (λευκά σφραγίσματα) είναι μια διαδικασία χρήσιμη για την υγεία μας αλλά και για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων, ιδιαιτέρως για τις γυναίκες οι οποίες σχεδιάζουν μια εγκυμοσύνη, αλλά και ανώδυνη και με σχετικά χαμηλό οικονομικό  κόστος.